Ing. Luboš Minařík Projektování pozemních staveb Zpracuji kompletní projekt Vašeho rodinného domu, přístavby,
garáže nebo jiné stavby.
 

Projekční činnost

Zpracování projektů pomocí počítače v CAD systému (IntelliCAD - RekonCAD).

Analýza podkladů

 • Zpracování konceptu návrhu/studie stavby
 • Odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
 • Zapojení dalších profesí
 • Objasnění všech souvislostí (urbanistické, funkční, technické)
 • Uskutečnění předběžných jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
 • Konzultace s veřejnoprávními orgány a institucemi

Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 • Zadání průzkumů specialistům podle charakteru zakázky
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení
 • Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • Zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
 • Shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení

 • Vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení
 • Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení
 • Účast při stavebním řízení
 • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • Vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele stavby)
 • Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby

Zakreslení skutečného stavu provedení stavby

Zakreslení stávajícího stavu stavby

Osazení typových projektů na konkrétní pozemek